Raspored rada

RASPORED RADA ZA OZUJAK 2020

RASPORED RADA ZA VELJACU 2020

RASPORED RADA ZA SIJECANJ 2020

RASPORED RADA ZA PROSINAC 2019-1

RASPORED RADA ZA PROSINAC 2019

RASPORED RADA ZA STUDENI 2019-1

RASPORED RADA ZA STUDENI 2019.

Raspored rada za listopad 2019-2

Raspored rada za ozujak 2019-1

Raspored rada za ozujak 2019.

Raspored rada za veljacu 2019-3

Raspored rada za veljacu 2019-2.

Raspored rada za pocetak veljace 2019.

Raspored rada za sijecanj 2019-1

Raspored rada za sijecanj 2019.

Raspored rada za prosinac 2018.

Raspored rada za studeni 2018-1

Raspored rada za studeni 2018

RASPORED RADA ZA 26.10 i 27.10.2018.

RASPORED RADA ZA LISTOPAD 2018-1

RASPORED RADA ZA TRAVANJ 2018-DOPUNJENI

RASPORED RADA ZA TRAVANJ 2018.

RASPORED RADA ZA OZUJAK 2018-NAJNOVIJE

RASPORED RADA ZA OZUJAK 2018-NOVO

RASPORED RADA ZA OZUJAK 2018

RASPORED RADA ZA VELJACU 2018.-NOVI

RASPORED RADA ZA VELJAČU 2018

RASPORED RADA ZA SIJECANJ 2018

RASPORED RADA ZA PROSINAC 2017

RASPORED RADA ZA STUDENI 2017.

RASPORED RADA ZA LISTOPAD 2017.

Raspored priprema za drzavno 2017

RASPORED RADA ZA OZUJAK 2017

RASPORED RADA ZA VELJAČU 2017.

RASPORED RADA ZA 28.01.2017.

RASPORED RADA ZA SIJEČANJ 2017

RASPORED RADA ZA PROSINAC 2016

RASPORED RADA ZA STUDENI 2016.

RASPORED RADA ZA LISTOPAD 2016

RASPORED PRIPREMA ZA DRZAVNO 2016

RASPORED SATI ZA OZUJAK 2016.

Raspored sati za subotu 27.02.2016-1

RASPORED SATI ZA VELJACU 2016

RASPORED SATI ZA SIJECANJ 2016

RASPORED SATI ZA PROSINAC 2015

RASPORED SATI ZA STUDENI 2015.

RASPORED SATI ZA LISTOPAD 2015.

RASPORED SATI ZA VELJACU 2015.

RASPORED SATI ZA 31.01.2015.

RASPORED SATI ZA SIJECANJ 2015.

RASPORED SATI ZA PROSINAC 2014-novo

RASPORED SATI ZA PROSINAC 2014.

RASPORED SATI ZA STUDENI 2014.

RASPORED SATI ZA LISTOPAD 2014.

RASPORED PRIPREMA ZA DRZAVNO – OZUJAK 2014.

RASPORED RADA CI ZA VELJAČU 2014.

RASPORED RADA CI ZA SIJECANJ 2014-NOVO

RASPORED RADA CI ZA SIJECANJ 2014.