Dopuna rasporeda za ožujak 2024.

Poštovan(e)i,

u rubrici Raspored rada možete pogledati dopunu rasporeda za ožujak koja vrijedi od 9.03.2024. Nakon revizije koja će biti u subotu, 9.03.2024. moguće su nove promjene. O tomu više do srijede 13.03.2024.

B. Topić