Dopuna rasporeda za siječanj 2021.

Poštovan(e)i,

u rubrici Raspored rada možete vidjeti izmjene rasporeda sati koje vrijede od 5.01.2021.

I nadalje 1A i 4A dogovaraju termine s mentorima.

B. Topić